Program studiów

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Administracja publiczna i wojskowa304
2Filozofia bezpieczeństwa304
3Organizacja i zarządzanie w systemie bezpieczeństwa505
4Historia wojskowości203
5Wiedza o państwie i prawie304
6Wychowanie fizyczne300
7Bezpieczeństwo i higiena pracy50
8Wiedza o wojsku i obronności RP606
9Współczesne systemy polityczno – militarne304
   28530

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Prawne podstawy bezpieczeństwa RP404
2Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników204
3Język obcy302
4Wychowanie fizyczne – sporty obronne300
5Podstawy bezpieczeństwa cybernetycznego303
6Terenoznawstwo z elementami topografii302
7System bezpieczeństwa narodowego RP504
8Teoria bezpieczeństwa604
9Podstawy strzelectwa505
10Zachowania organizacyjne w systemie bezpieczeństwa202
  36030

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Psychologia stresu w służbach mundurowych202
2Podstawy ergonomii152
3Język obcy302
4Metodyka sportów i specjalności obronnych553
5Obrona Cywilna ludności504
6Strategia bezpieczeństwa narodowego RP504
7Logistyka bezpieczeństwa304
8Wstęp do badań naukowych103
9Współczesne stosunki międzynarodowe i wojskowe506
  30030

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Technologia przetwarzania informacji z wykorzystaniem e-platformy151
2Język obcy302
3Zachowania medialne dla oficerów prasowych404
4Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa606
5Prywatny sektor bezpieczeństwa404
6Metodologia badań w naukach w bezpieczeństwie505
7Siły i służby specjalne w systemie prawnym RP202
8Siły i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa narodowego202
9Historia sił i służb specjalnych101
10Terroryzm202
11Międzynarodowa przestępczość zorganizowana151
  32030
 

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych303
2Język obcy302
3Seminarium licencjackie306
4Analiza ryzyka oraz sposoby ich zabezpieczenia404
5Ekonomia w bezpieczeństwie i obronności305
6Dyplomacja a siły i służby specjalne151
7Zadania sił specjalnych202
8Zadania służb specjalnych202
9Integracja systemów zarządzania – dowodzenia201
10Współpraca sił i służb specjalnych202
11Pierwsza pomoc przedmedyczna402
  29530
 

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Seminarium licencjackie306
2Topografia wojskowa403
3Osłona kontrwywiadowcza instytucji państwowych202
4Analiza otwartych źródeł informacji202
5Służby specjalne a informacje chronione201
6Aspekty psychologiczne i etyczne pracowników sił i służb specjalnych202
7Zajęcia terenowe202
8Czynności operacyjno-rozpoznawcze służb specjalnych201
9Działania niekonwencjonalne202
10Współdziałanie sił i służb specjalnych na szczeblu UE i NATO202
11Bezpieczeństwo systemów informatycznych202
  25025
 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1