O projekcie

KA 3.0 – Zintegrowany Program Rozwoju

Celem projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM) poprzez podniesienie kompetencji studentów w ramach zmodyfikowanych programów kształcenia oraz szkoleń, warsztatów zajęć dodatkowych, wizyt studyjnych, podniesienie kompetencji kadry uczelni, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią i tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych okresie 01.10.2019-30.09.2023

Dofinansowanie projektu z UE: 6736755,20 zł

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1