Program studiów

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Matematyka757
2Mikroekonomia456
3Podstawy zarządzania456
4Geografia ekonomiczna152
5Etyka zawodowa152
6Technologie przetwarzania informacji z wykorzystaniem platformy e-learningowej101
7Wychowanie fizyczne300
8Elementy zachowań konsumentów na rynku303
9Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania303
10Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pierwszej pomocy50
 Język polski akademicki600
 Kultura języka polskiego150
   29530

Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Nauki o organizacji454
2Podstawy prawa304
3Informatyka w zarządzaniu454
4Marketing303
5Podstawy rachunkowości604
6Język obcy302
7Wychowanie fizyczne300
8Podstawy zarządzania projektami202
9Komunikowanie w zespole projektowym202
10Czynniki sukcesu w biznesie151
10Zarządzanie projektami unijnymi151
11Metody i narzędzia w zarządzaniu projektami204
11Planowanie i organizowanie projektów (Projekt Microsoft)204
 Język polski akademicki600
  34530
 
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.
Przedmioty bez numeru lp są przedmiotami dodatkowymi, nie wliczanymi w ogólną liczbę godzin, obowiązkowymi dla obcokrajowców.

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Finanse455
2Zarządzanie zasobami ludzkimi455
3Rachunkowość finansowa605
4Analiza efektywności zarządzania303
5Język obcy302
6Zarządzanie zespołem projektowym303
7Zarządzanie projektami marketingowymi303
8Nowe media152
8Media na świecie152
8Problemy społeczne współczesnego świata302
8Społeczeństwo informacyjne302
  30030
 
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Statystyka opisowa756
2Finanse przedsiębiorstw454
3Zarządzanie projektami303
4Nowoczesne zarządzanie biznesem152
5Badania marketingowe303
6Giełdy i papiery wartościowe302
7Język obcy302
8Zarządzanie projektami społecznymi202
9Rachunek opłacalności projektów302
10Zarządzanie zasobami niematerialnymi organizacji152
10Facing „the Others” on Fear and respect202
10Formy organizacyjno-prawne152
10Wybrane zagadnienia polityki fiskalnej152
  34030
 
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Zachowania organizacyjne303
2Procesy informacyjne w zarządzaniu454
3Podstawy przedsiębiorczości303
4Zarządzanie procesami i projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwie302
5Język obcy302
6Seminarium dyplomowe304
7Projektowanie modeli biznesu202
8Ocena i ewaluacja projektów202
9Zarządzanie projektami edukacyjnymi202
10Komputery i internet w biznesie304
10Rachunek kosztów w zarządzaniu304
10Zarządzanie podatkiem dochodowym w przedsiębiorstwie304
10Matematyka finansowa w zarządzaniu304
11Analiza finansowa w zarządzaniu202
11Prawo finansowe202
  30530
 
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera jeden przedmiot.

lp.PrzedmiotOgółem godzinECTS
1Systemy informatyczne w marketingu, a rozwój firmy151
2Zarządzanie jakością303
3Seminarium dyplomowe306
4Analiza rynku152
5Praktyka studencka05
6Zarządzanie portfelem projektów203
7Zarządzanie projektami na rzecz bezpieczeństwa publicznego203
8Zarządzanie projektami informatycznymi203
9Projekty wdrożeń informatycznych systemów zarządzania152
9Podstawy ekonometrii152
9Controlling w przedsiębiorstwie152
9Reklama152
  18030
 
W przypadku przedmiotów o identycznej liczbie porządkowej student wybiera dwa przedmioty.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1