Zapraszamy na kursy

 

Ścieżka I:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE/WEWNĘTRZNE: INSTRUKTOR SPORTU W STRZELECTWIE SPORTOWYM

Ścieżka II:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE/WEWNĘTRZNE: PROWADZĄCY STRZELANIE

Ścieżka III:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE/WEWNĘTRZNE: KURS SĘDZIOWSKI STRZELECTWA SPORTOWEGO

Ścieżka IV:
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE/WEWNĘTRZNE: OBSŁUGA BRONI PALNEJ Z CERTYFIKATEM

 

RAMOWY OPIS PROGRAMU obejmie 3 elementy:
A/certyfikowane szkolenia

B/ Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej

C/ Wizyty studyjne

Rekrutację prowadzi Dziekanat Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 30-705 Kraków, ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1